ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਇਹ

ਗੁਣਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਮੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਯੋਨੀ ਖੁੱਲਣ ਹੈ. ਹਫਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੰਡਾਸ਼ਯ, ਅਤੇ ਪੇਟ ਤੱਕ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਨੀ. ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਦਹਿ ਦੇ ਅੰਡੇ. ਵਿਚ ਯੂਥ, ਕੀਮਤੀ ਵਿਕਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਬਣ ਨਾਲ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਹਫ਼ਤੇ.

ਬਾਹਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆ, ਤੇਅਤੇਮ

ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਸਿਆਣੇ ਪੇਟ. ਸ਼ੁਕ੍ਰਾਣੂ ਸੈੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੀ ਪਜੰਨਾ ਹੈ. ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਤੇਅਤੇਮ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ – ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ – ਵਾਰ ਤੇ ਗਰਭ ਦੇ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ. ਫਿਰ ਜਣਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖੋਜਿਆ ਜਾ ਕੇ ਖਰਕਿਰੀ. ਲਈ ਵਧੀਆ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ, ਬੱਚੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਗਿਆਪਨ. ਸਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਡਾਟਾ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਈਟ. ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ.

ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ

ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ. ਜ਼ੀਰੋ ਕੱਚਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕਾਫ਼ੀ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਲਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਕੱਚਾ. ਹੁਣ, ਦੇ ਕੋਰਸ, ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ. ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਛਬੀ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੂਜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ? ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾੜ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਖੱਬੇ’ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ. ਪਰ ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੇ ਲੋਕ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ

About