ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਵਾਰ, ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ. ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਸਦੀ ਲਈ.

ਇਹ ਮੁੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨ, ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਰ ਸਮਾਜ ਕੇ. ਫਿਲੀਪੀਨੋ ਮਹਿਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨ, ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਔਰਤ-ਵਰਗੇ ਸਲੀਕਾ ਅਤੇ ਰਵੱਈਏ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਡੇਟਿੰਗ ਇੱਕ ਫਿਲੀਪੀਨੋ ਔਰਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਫ਼ੀ ਛਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਫਿਲੀਪੀਨੋ ਸਭਿਆਚਾਰ. ਪਰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਫਲ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ. ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ. ਫਿਲੀਪੀਨੋ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ, ਜੇ ਉਹ ਹਨ, ਵਧ-ਅੱਪ ਹੀ ਹੈ. ਮਾਪੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਬਾਅਦ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਾਰੀਖ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ.

ਅਭਿਆਸ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਤੇਰਾ

ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਿਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਿਛਲੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਲਿਆਉਣ ਘਰ ਆਪਣੇ ਮਿਤੀ ਤੇ ਵਾਰ ਫਿਰ. ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਕੋਝੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ. ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਲੱਸ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਫਿਲੀਪੀਨੋ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਧਾਰਨ ਚਾਲ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ.

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਫਿਲੀਪੀਨੋ ਮਹਿਲਾ ਆਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਸੀ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈ. ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਹੋਣ. ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਹਿੱਤ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੋਨੋ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਜੀਵ ਪਲ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਿਹਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਦਰਦਾਨੀ ਦਿਖਾ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਹੈ. ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਟਰਿੱਕ. ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਤੀ ਦੀ ਹੋਰ ਸਮਝ ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼. ਕਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ. ਫਿਲੀਪੀਨੋ ਮਹਿਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਪਰਨਾ ਕਰ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ. ਡੇਟਿੰਗ, ਇੱਕ ਫਿਲੀਪੀਨੋ ਔਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਹੈ.

ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ

ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਾਰੀਖ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਹਿੱਤ. ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਦ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਾਰੀਖ ਸਪੇਸ, ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੈ. ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੀਏ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਸਲ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ. ਕੁਝ ਡਰਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਵੇਰਵੇ ਉਹ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੱਢਣ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਠੀਕ. ਪਰ ਭੁਗਤਾਨ ਹੱਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲੀਪੀਨੋ ਔਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸਾ ਸੰਭਵ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲੀਪੀਨੋ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਿ ਜੱਥ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ. ਪਹਿਲੇ ਮਿਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਾਇਆ ਕੁਝ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਤਾਰੀਖ

About